Seminarium „Samorządowe drogi o nawierzchni betonowej”

Kolejna edycja seminarium “Samorządowe drogi o nawierzchni betonowej”, które jest organizowane przez Stowarzyszenie Producentów Cementu i adresowane do Samorządowców – przedstawicieli Gmin, Powiatów, Województw oraz Zarządów Dróg każdego szczebla samorządu.
Podczas seminarium zostaną zaprezentowane, poparte naukowymi badaniami i praktycznymi doświadczeniami, zalety nawierzchni betonowych.

  • Omówimy zagadnienia związane z technologią budowy dróg betonowych
  • Pokażemy doświadczenia z budowy i konkretne realizacje samorządowych dróg betonowych w Polsce
  • Przedstawimy przykłady realizacji ścieżek rowerowych wykonanych w technologii betonowej
  • Wręczymy tytuły Dobrego Gospodarza samorządowcom, którzy wybudowali drogi betonowe

Serdecznie zapraszamy

Miejsce: Park Inn by Radisson Krakow, Monte Cassino 2, 30-337 Kraków (sala ALFA 1)

Termin: 17 września maja 2024 roku, godz. 10.00 – 15.00

Opłata za udział w seminarium wynosi 100 zł + 23% VAT.

Wymagana jest rejestracja uczestnictwa – ilość miejsc ograniczona!

Rejestracja ON-LINE!
(https://seminarium.programdobrygospodarz.pl/registration)

Program seminarium

10.00 – 10.30 Rejestracja uczestników

10.30 – 10.45 Przywitanie, wystąpienia okolicznościowe

10.45 – 11.15 Część 1: Wprowadzenie

11.15 – 13.00 Część 2: Technologia budowy samorządowych dróg o nawierzchni betonowej

– „Technologia budowy dróg samorządowych o nawierzchni betonowej”- Michał Hebdaś, CEMEX Polska

– „Budowa dróg i placów z betonu wałowanego i betonu wodoprzepuszczalnego” – Przemysław Wysocki, Grupa Polskie Górnictwo Skalne

– „Budowa gminnych dróg betonowych w deskowaniu stałym, doświadczenia wykonawcy i inwestora” – Mariusz Florczak, dyrektor ds. Budowy i Remontu Dróg Przedsiębiorstwo Komunikacji Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Sp. z o.o.

– „Budowa dróg betonowych w deskowaniu stałym na terenach górskich

– „Budowa dróg betonowych przy pomocy rozściełacza

– „Budowa ścieżki rowerowej z betonu wodoprzepuszczalnego wzdłuż Rudawy w Krakowie – doświadczenia wykonawcy” – Kamil Skopek CITY BRUK

13.00 – 13.15 Przerwa kawowa

13.15 – 14.15 Część 3: Dobry Gospodarz 2024: wręczenie tytułów Samorządowcom, którzy budują drogi betonowe i prezentacje laureatów

14.15 Zakończenie, lunch

.

Organizator: 


Stowarzyszenie Producentów Cementu

Kontakt:
SPC – opieka nad seminarium – Piotr Piestrzyński,
piotr.piestrzynski@polskicement.pl, tel. +48 601 091 172

SPC – rejestracja uczestników – Andrzej Jędrychowski,
andrzej.jedrychowski@polskicement.pl, tel. +48 603 114 695

Patronat honorowy:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej


Patronat medialny:

Kwartalnik BUDOWNICTWO, TECHNOLOGIE, ARCHITEKTURA

Czasopismo DROGI SAMORZĄDOWE

Portal INFRABLOG

Czasopismo “Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” oraz Portal Inżynieryjny NBI