Materiały szkoleniowe dla projektantów i technologów drogowych 2023

Materiały do pobrania PDF.

 1. Beton jako trwały i innowacyjny materiał w budownictwie <pobierz>
  – Zbigniew Giergiczny, Politechnika Śląska
 2. Przykłady zastosowania nawierzchni betonowych w budowie autostrad, dróg ekspresowych i lokalnych <pobierz>
  – Jan Deja, Stowarzyszenie Producentów Cementu, AGH Kraków
 3. WWiORB – Beton konstrukcyjny w drogowych obiektach inżynierskich, Nawierzchnia z betonu cementowego <pobierz>
  – Sebastian Witczak, TPA Sp. z o.o.
 4. Cement <pobierz>
  – Maciej Nowak, Kamil Ślusarczyk, Cement Ożarów S.A.
 5. Kruszywa – wytyczne techniczne klasyfikacji kruszyw i właściwości <pobierz>
  – Łukasz Machniak, Polski Związek Producentów Kruszyw
 6. Reaktywność alkaliczna kruszyw w teorii i praktyce <pobierz>
  – Katarzyna Synowiec, Centrum Technologiczne Betotech Sp. z o.o.
 7. Domieszki i dodatki do betonu <pobierz>
  – Michał Skrzypczyński, Chryso Polska Sp. z o.o.
 8. Nawierzchnie betonowe na autostradach i drogach ekspresowych <pobierz>
  – Przemysław Jelonkiewicz, Cemex Polska Sp. z o.o.
 9. Beton wałowany <pobierz>
  – Michał Hebdaś, Cemex Polska Sp. z o.o.
 10. Projektowanie dróg lokalnych z nawierzchnią betonową <pobierz>
  – Grzegorz Stefanowicz, P.P.M.D. Kruszbet S.A.

Program PDF <pobierz>