Czy budowa drogi betonowej jest droższa od budowy drogi asfaltowej?

GDDKiA na podstawie ofert przetargowych stwierdziła, że w latach 2007-2013 nawierzchnie betonowe były relatywnie tańsze. Oszczędności te wynoszą o ok. 30% już na etapie budowy i ponad 50% w ujęciu 30 lat eksploatacji. Porównawcze analizy łącznych kosztów budowy i późniejszej eksploatacji drogi wskazują, że często wybór technologii betonowej jest dużo bardziej uzasadniony.