“Wyzwania i nowe standardy zarządzania drogami dla Samorządów” – Ogólnopolska Konferencja Drogowa

Redakcja magazynu „Drogi Gminne i Powiatowe” zaprasza Państwa do udziału w wyjątkowym wydarzeniu – certyfikowanej konferencji „Nowe wyzwania i standardy zarządzania drogami dla samorządów”, którą organizujemy w ramach obchodów 10-lecia istnienia czasopisma.

Niniejsze spotkanie dedykujemy inwestorom oraz wykonawcom, wychodząc naprzeciw potrzebie dialogu wokół najnowszych rozwiązań w branży drogowej.

Do współtworzenia konferencji w roli prelegentów, zaprosiliśmy cenionych specjalistów oraz przedstawicieli instytucji m.in.: Najwyższą Izbę Kontroli, Polskie Stowarzyszenie Wytwórców Nawierzchni Asfaltowych, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej i innych.

Program wydarzenia skupia się wokół 5 głównych bloków tematycznych:

  • Planowanie, przygotowanie i realizacja inwestycji drogowych 2022
  • Innowacyjne nawierzchnie i technologie
  • Przegląd nowoczesnych maszyn i urządzeń drogowych
  • Energooszczędne oświetlenie
  • Wiodące inwestycje drogowe, które warto znać


w ramach których przedstawimy m.in.:

  • raport p. Magdaleny Gierlak z NIK-u p. dotyczący: najczęstszych rozbieżności w zakresie planów rozwojów sieci drogowej, obowiązkowych przeglądów i ewidencji dróg oraz dotychczasowych realizacji inwestycji drogowych w samorządach 
  • prelekcję prof. dr Jana Dei ze Stowarzyszenia Producentów Cementu o możliwościach wykorzystania technologii betonowej na drogach samorządowych
  • przegląd trendów na rynku, nowoczesnych technologii i rozwiązań w zakresie planowania nowych inwestycji oraz utrzymania administrowanych dróg 
  • wystąpienie Agaty Kozłowskiej z Investment Support – Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) jako metoda na dalsze finansowanie polskiej infrastruktury drogowej i wiele innych

W specjalnej sesji pytań i odpowiedzi z ekspertami uczestnicy będę mogli zweryfikować swoje doświadczenia i wątpliwości dot. prowadzonych postępowań administracyjnych, organizacji zarządzania drogami, realizowania inwestycji i dokonywania rozliczeń finansowych.

Więcej informacji i zapisyhttps://konferencja.drogigminneipowiatowe.pl/

Zaproszenie na Konferencję w formacie pdf można pobrać tutaj: https://konferencja.drogigminneipowiatowe.pl/formularz-zgloszeniowy