Szkolenie dla projektantów i technologów drogowych 2023

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 marca 2023 roku w Warszawie w Airport Hotel Okęcie odbędą się w warsztaty szkoleniowe dla projektantów i technologów infrastruktury drogowej. Celem warsztatów jest omówienie zmian wprowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w przepisach technicznych związanych z materiałami stosowanymi w budowie infrastruktury drogowej.
Jesteśmy przekonani, że zagadnienia związane z technologią betonu będą przydatne w Państwa codziennej pracy inżynierskiej.

Serdecznie zapraszamy

Temat: Szkolenie dla projektantów i technologów drogowych”.

Miejsce:  Airport Hotel Okęcie ul. Komitetu Obrony Robotników 24, 02-148 Warszawa

Termin: 28 marca 2023 roku, godz. 10.30 – 15.00.

Szkolenie jest bezpłatne. Wymagana jest rejestracja uczestnictwa – ilość miejsc ograniczona!

Rejestracja ON-LINE!
(https://warsztaty-drogowe.betonowedrogi.com/registration)

Organizator: 


Stowarzyszenie Producentów Cementu

Kontakt: Piotr Kijowski, piotr.kijowski@polskicement.pl, tel. +48 604 291 575
Biuro SPC: tel.: +48 12 423 33 55

Partnerzy:


Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa


Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy


Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów


Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego


Polski Związek Producentów Kruszyw

Patronat medialny:

Kwartalnik BUDOWNICTWO, TECHNOLOGIE, ARCHITEKTURA

Magazyn AUTOSTRADY

Czasopismo KRUSZYWA

Czasopismo MOSTY

Program szkolenia

10.30-11.30 – Sesja I. Wprowadzenie
– Przywitanie Gości
– Beton jako trwały i innowacyjny materiał w budownictwie – Zbigniew Giergiczny, Politechnika Śląska
– Przykłady zastosowania nawierzchni betonowych w budowie autostrad, dróg ekspresowych i lokalnych – Jan Deja, Stowarzyszenie Producentów Cementu, AGH Kraków
– WWiORB – Beton konstrukcyjny w drogowych obiektach inżynierskich, Nawierzchnia z betonu cementowego – Sebastian Witczak, TPA Sp. z o.o.
Dyskusja

11.30-11.50 – Przerwa kawowa

11.50-13.20 – Sesja II. Składniki betonu nawierzchniowego
– Cement – Maciej Nowak, Kamil Ślusarczyk, Cement Ożarów S.A.
– Kruszywa – wytyczne techniczne klasyfikacji kruszyw i właściwości – Łukasz Machniak, Polski Związek Producentów Kruszyw
– Reaktywność alkaliczna kruszyw w teorii i praktyce – Katarzyna Synowiec, Centrum Technologiczne Betotech Sp. z o.o.
– Domieszki i dodatki do betonu – Michał Skrzypczyński, Chryso Polska Sp. z o.o.
Dyskusja

13.20-13.40 – Przerwa kawowa (owocowa)

13.40-15.00 – Sesja III. Technologie wykonywania nawierzchni betonowych
– Nawierzchnie betonowe na autostradach i drogach ekspresowych – Przemysław Jelonkiewicz, Cemex Polska Sp. z o.o.
– Beton wałowany – Michał Hebdaś, Cemex Polska Sp. z o.o.
– Projektowanie dróg lokalnych z nawierzchnią betonową – Grzegorz Stefanowicz, P.P.M.D. Kruszbet S.A.
Dyskusja

– Zakończenie szkolenia – Podsumowanie – Barbara Dzieciuchowicz / Jan Deja / Zbigniew Giergiczny

15.00 – Lunch

Zaproszenie, program PDF <pobierz>