Suwałki: Mamy pod dostatkiem surowców i chcemy budować drogi z betonu wałowanego