Seminarium „Samorządowe drogi o nawierzchni betonowej”

Kolejna edycja seminarium “Samorządowe drogi o nawierzchni betonowej”, które jest organizowane przez Stowarzyszenie Producentów Cementu i adresowane do Samorządowców – przedstawicieli Gmin, Powiatów, Województw oraz Zarządów Dróg każdego szczebla samorządu.
Podczas seminarium zostaną zaprezentowane, poparte naukowymi badaniami i praktycznymi doświadczeniami, zalety nawierzchni betonowych.

  • Omówimy zagadnienia związane z technologią budowy dróg betonowych
  • Pokażemy doświadczenia z budowy i konkretne realizacje samorządowych dróg betonowych w Polsce
  • Przedstawimy przykłady realizacji ścieżek rowerowych wykonanych w technologii betonowej
  • Wręczymy tytuły Dobrego Gospodarza samorządowcom, którzy wybudowali drogi betonowe

Serdecznie zapraszamy

Miejsce: Premier Kraków Hotel, Opolska 14A, 31-323 Kraków (sala PICASSO)

Termin: 23 maja 2024 roku, godz. 10.00 – 15.00

Opłata za udział w seminarium wynosi 100 zł + 23% VAT.

Wymagana jest rejestracja uczestnictwa – ilość miejsc ograniczona!

Rejestracja ON-LINE!
(https://seminarium.programdobrygospodarz.pl/registration)

Program ramowy seminarium*

10.00 – 10.30 Rejestracja uczestników

10.30 – 10.45 Przywitanie, wystąpienia okolicznościowe

10.45 – 11.15 Część 1: Wprowadzenie

11.15 – 13.00 Część 2: Technologia budowy samorządowych dróg o nawierzchni betonowej

13.00 – 13.15 Przerwa kawowa

13.15 – 14.15 Część 3: Dobry Gospodarz 2024: wręczenie tytułów i prezentacje laureatów

14.15 Zakończenie, lunch

*program szczegółowy wkrótce

.

Organizator: 


Stowarzyszenie Producentów Cementu

Kontakt:
SPC – opieka nad seminarium – Piotr Piestrzyński,
piotr.piestrzynski@polskicement.pl, tel. +48 601 091 172

SPC – rejestracja uczestników – Andrzej Jędrychowski,
andrzej.jedrychowski@polskicement.pl, tel. +48 603 114 695

Patronat honorowy:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Patronat medialny:

Kwartalnik BUDOWNICTWO, TECHNOLOGIE, ARCHITEKTURA

Czasopismo DROGI SAMORZĄDOWE

Portal INFRABLOG

Czasopismo “Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” oraz Portal Inżynieryjny NBI