Drogi betonowe dla rolników i przedsiębiorców w strefie