Czynniki decydujące o właściwościach wytrzymałościowych betonu do nawierzchni