Prezentacje z Seminarium Drogi betonowe – mądre budowanie na lata

Seminarium na temat betonowych nawierzchni drogowych organizowane przez Stowarzyszenie Producentów Cementu.

Drogi betonowe – mądre budowanie na lata

Seminarium odbyło się w dniu 10 maja 2017 roku w Centrum Kongresowym Targi Kielce.

1. Otwarcie seminarium:
– Andrzej Ptak Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu
– Krzysztof Kondraciuk Dyrektor Generalny Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Pobierz PDF

2. Program Dobry Gospodarz Pobierz PDF

3. Wielokryterialna ocena wyboru nawierzchni drogowych GDDKiA – Wacław Michalski, GDDKiA Pobierz PDF

4. Polskie doświadczenia w budowie i utrzymaniu betonowych nawierzchni drogowych – prof. Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska Pobierz PDF

5.70-letni beton w nawierzchni autostradowej – prof. Wiesław Kurdowski, ICiMB Pobierz PDF

6. Działania Resortu Infrastruktury i Budownictwa w obszarze przepisów techniczno-budowlanych w drogownictwie – Bożena Gałecka-Pudlak, Departamentu Dróg Publicznych Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Pobierz PDF

7. Lokalne drogi betonowe – samorządowe doświadczenia w budowie i utrzymaniu,Leszek Skowron, Gmina Korzenna Pobierz PDF

8. Badania właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni betonowych oraz metody poprawy tych właściwości – Sebastian Witczak, TPA Pobierz PDF

9. Doświadczenia polskich wykonawców nawierzchni betonowych:
– Piotr Smolarczyk, BUDPOL Pobierz PDF
– Andrzej Litwinowicz. BUDIMEX, Pobierz PDF

10. Betonowa drogowa infrastruktura podziemna, Wioleta Kalista, P.V. Prefabet Kluczbork Pobierz PDF

11. Mądre budowanie dróg – to budowanie na lata. Podsumowanie – prof. Jan Deja, Stowarzyszenie Producentów Cementu Pobierz PDF