Droga betonowa Skomlin – Zbęk po 16 latach użytkowania