Badania właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni betonowych oraz metody poprawy tych właściwości